Hvordan gjøre noe med ditt selvbilde.

0  comments

selvbilde.jpgHvordan er selvbildet ditt ?   Er du klar over at du egentlig er UNIK, med fenomenale ressurser.  Klarer du å produsere egne indre positive tanker om deg selv og dine muligheter ?  Har du noen gang sagt til deg selv : “Jeg husker så dårlig”  ” Matematikk ligger ikke for meg”  ” Jeg er dårlig i språk” ” Jeg er ikke pen”  ” Jeg er for tykk og greier ikke å slanke meg”  ” Jeg er så rotete”  “Jeg greier ikke å slutte å røyke”  o s v…

Alle mennesker sier slike ting fra tid til annen, uten å tenke konsekvenser.  I tillegg kommer også andre personer som foreldre, søsken, lærere og trenere med uttalelser som bekrefter dine egne tanker om deg selv.  Slike negative bekreftelser kan gjøre langvarig skade på ditt selvbilde.

Jo flere negative bekreftelser som blir gjentatt ofte nok, blir til slutt en “sannhet” og selvbilde svekkes ytterligere.  Du blir, og får resultater som du tenker.  “Jeg husker så dårlig og jeg husker aldri navn” er velkjent for mange.  Etterhvert som disse bekreftelsene blir flere og flere, taes de opp i hjernen som fakta.  Når du sender hjernen beskjed om å hente en opplysning, er svaret den gir: “Jeg husker ikke”.

Fra fotballidrett er det en tragisk kollektiv “sannhet” om at bortebane betyr tap eller uavgjort. !!! Dette er gjentatt av ledere, trenere og journalister i årevis.  Resultatet er at 70 – 80 % av kamper vinnes hjemme.

selvbilde2.jpgDerfor må du starte med endringer til å ha et positivt indre selvbilde NÅ.  Kutt ut negativistene, eller be dem snakke til deg på en positiv måte. Omgåes venner og mennesker som gir deg energi og som sier positive ting til deg og som tror på deg.  Skriv opp en liste med positive setninger som du leser og gjentar ofte for deg selv.  “Jeg har god hukommelse og god til å huske navn”  “Jeg er god til å lære språk”  “Jeg er sunn og frisk og blid, og alltid i godt humør” o s v.   Når dette budskapet etter mange gjentagelser blir opptatt i din underbevissthet som et faktum, vil hjernen din begynne å hjelpe deg med å leve opp til dine bekreftelser. 

Den amerikanske public speaker og motivator Zig Ziglar sier følgende om ressurser: “hver tredje person du møter på din vei er usedvanlig ressursterk, usedvanlig intelligent, ualminnelig vakker, og er en fantastisk person med stor fremtid og mange muligheter for suksess”

La oss nå gjøre et eksperiment:   Kikk ekstra nøye på de to første personer du nå møter.  Studer dem virkelig nøye.  Da vil du helt sikkert se at de to ikke er den tredje personen Zig Ziglar nevnte. Med andre ord:  DU ER DEN TREDJE PERSONEN.  

velgriktig.jpgBetrakt deg selv derfor heretter og resten av livet som den  “TREDJE PERSONEN”

Gjenta det for hjernen regelmessig.  Det vil bli en sannhet, som du henter frem når du trenger det.  Selvbildet bygges opp, og eventuelle komplekser forsvinner av seg selv.  Forskjellen mellom suksess og fiasko handler ikke om hva man har, men om hva man velger å gjøre med sine ressurser. Du har ressurser.  Det er alltid ditt eget valg.  VELG RIKTIG.              Egil….


Tags


You may also like

Du kan ikke leve på dine laurbær!

Du kan ikke leve på dine laurbær!

Kip Keino. Om å ta ansvar og ville nok.

Kip Keino. Om å ta ansvar og ville nok.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Er det viktig for deg å ha et sterkt immunforsvar?

Et sterkt immunforsvar er avhengig av en bred variasjon av frukt, grønnsaker og bær hver dag. Det danner grunnlaget for god god helse og energi og overskudd i hverdagen. Lær mer om en smart løsning som jeg og min familie har tatt i 21 år.