Hvordan leve livet. Randy Pauch:”Den siste forelesning”

Jeg vil at du bruker ca 12 minutter på å se vedsendte video,  “Den siste forelesning” av professor Randy Pauch som kun har få måneder igjen å leve. 

 Du har sjelden (aldri) vært med på en tilsvarende forelesning.  Foredraget handler ikke om døden, men om hvordan leve livet, om integritet, ærlighet og om å snakke sant. Den handler om viktigheten av å ha drømmer,  akseptere nederlag,  kunne tilgi,  ha de gøy og moro,  aldri gi opp, og hva  som er de virkelige verdier i livet.  Det handler om å leve nå. 

Problememet med å vente med å gjøre ting til i morgen er at når morgendagen kommer, så er det idag.  I dag, er altså  “i -går- dagens” i morgen.  Spørsmålet  er da hva gjorde du med  den muligheten.  Alt for ofte vil vi sløse bort i morgen, akkurat som vi sløste bort i går, og sløser bort i dag.  Derfor ikke vent.  Ikke sløs.   Sett igang i dag.  Det er ditt liv.

For de fleste av oss vil det komme:  en  i morgen, en neste uke, en neste måned, et neste år, et neste ti-år.    Det gjør det ikke for han du nå skal høre og se, Randy Pauch.  Se, lytt, lær og gjør deg egne refleksjoner..

Klikk her for å se video

Ha en fantastisk fremtid…Ta vare på deg selv.  Du er ditt ansvar.      Egil..

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *