Om Egil Søby

*
Olympisk mester

Egil Søby er en av skandinavias beste motivatorer og en ettertraktet foredragsholder.

Han er Olympisk mester i kajakk, har VM og EM gull, 15 nordiske mesterskap, 55 norske mesterskap og 8 kongepokaler.

Aktiv konkurranse seiler i havseiling 1978-1995 Birkebeineren, 9-mila, 7-mila, samt 10 maratonløp.

Har besteget:Elbrus 5642 m.o.h, Kilimanjaro 5895 m.o.h, Aconcagua 6962 m.o.h Golf handicap 13,5.

Politimann

Egil Søby er utdannet ved politiskolen og var i aktiv tjeneste i 20 år, hvorav 7 år som ansvarlig for narkotikaavsnittet ved Tønsberg politikammer.

Han holdt en mengde foredrag om narkotikaproblematikken, kriminalitetsforebyggende arbeid, foreldrerollen, utvikling av selvtillit hos barn, og han var lærer ved politihøyskolen fra l985 til l995 hvor han samtidig tok utdannelse innenfor organisasjonspsykolog, personalutvikling og ledelse.

Motivator og inspirator

Han har holdt motivasjonsforedrag siden 1972, og på helttid siden 1995. Flere enn hundretusen  mennesker har hørt Egil Søby, og flere tusen bedrifter og foreninger har benyttet hans tjenester de siste 40 år.

Egil Søby er et resultat av norges beste trenere i moderne tid, Stein Johnson.  Egil Søby var coach lenge før coach-begrepet ble funnet på, og har coachet en rekke av norges mest kjente idrettsmenn, bedriftsledere og folk som ønsker suksess.