SUKSESS kommer til dem som fortjener det.

suksess.jpgNå er det siste uken før jul, og du kjøper gaver til dem  du er glad i,  og julaften får du gaver fra noen som er glad i deg.  En hyggelig tradisjon.   Du kan imidlertid ikke leve livet videre på gaver du får, eller vil få.  Skal  du  lykkes, må du gjøre noe for det du  ønsker å ha.  Ikke fordi du trenger det, men fordi du fortjener det.

Legg merke til at jeg sa at du må fortjene det.  “Det du sår, skal du høste” sies det i en kjent bok.  Bonden høster ikke fordi han trenger det, men fordi han fortjener det.  Han har gjort en innsats.  Å høste er nemlig reservert for de som fortjener det.  Den samme kjente bok sier også at “hvis du fortsetter å banke på – vil du finne åpne dører”.  Åpne dører mot muligheter, åpne dører mot kjærlighet, åpne dører mot penger,  – mot reiser,   – mot venner, mot suksess….  Dører mot suksess og muligheter er åpne for de som aldri gir opp, men som fortsetter å banke på.  Med andre ord finner du ikke åpne dører fordi du trenger det, men fordi du fortjener det.  Fordi du fortsetter å banke på. 

“Hvis du søker vil du finne….”  Igjen: Å finne er reservert for de som fortjener det.  Å trenge det er altså ikke nok.   Du må gjøre noe for det….Gi aldri opp.

“En som gir opp, vinner aldri.- En VINNER gir aldri opp”.

Du vil i nær fremtid merke en forandring.   Hva? og Hvorfor?  Jo fordi du har giddet å lese dette, eller lest noe annet på min blogg, eller vært på ett av mine seminarer.  Du har søkt – og du er klar til å motta, ikke fordi du trenger det – men fordi du fortjener det.  Fortsett med å søke.  Hvis du spør – får du svar.. Les bøker.

Begynn prosessen med Å FORTJENE.  Å fortjene god helse – Å fortjene gode venner  – Å fortjene snille gode barn – Å fortjene en kjærlig god kone/mann – Å fortjene god økonomi  – Å fortjene en flott ferie  –  Å fortjene å vinne i  idretten din – Å fortjene å få et godt liv   o s v ………

En liten historie:

Barn til far ( som leser): “Far, kan jeg få 100,- kr. fordi jeg trenger det ? ”    Far: (taus)   Barnet gjentar spørsmålet.  Far:(fremdeles taus)  Barn: ” Far, hva kan jeg gjøre for å fortjene 100,- kr ?”  (Far/barn – samtale – avtale)                 Barnet får selvfølgelig 100,- lappen.    

happy_people1.jpgGJØR DEG FORTJENT TIL ET FANTASTISK LIV.   Det er ditt ansvar.

God Jul og et Godt Nytt År……………………………………………

EGIL……           

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.