Vi kan ikke stole på at andre mennesker vil bygge opp selvbildet for  oss.  ...

Read More