Følelser, en viktig mental styringsimpuls.

mobbingJeg ble spurt om å være prisutdeler under helgens idrettsgalla på Lillehammer. Jeg svarte nei, – det er jeg glad for i dag.  Gode følelser skapes når ting betyr noe. Idrett og idrettskamerater betyr noe for meg. Jeg satte meg foran TV for å få en god følelse.

Dessverre forsvant denne ganske tidlig p.g.a. programlederen Bård Tufte Johansen.  Hvorfor måtte han(med sine manusforfattere) henge ut norske idrettsledere til spott og spe? Hvorfor brukte han (NRK) to flotte utøvere (Traa og Hoen ) som prisutdelere, og fikk disse til å være med på mobbingen ?

Både Tom Nordli og Peter Mueller ble latterliggjort. Man behøver ikke være enig  i alt disse sier, har sagt eller har gjort, men  de bør slippe offentlig mobbing i et program hvor idretten hyller hverandre i NRK.

Norske idrettsledere snakker om Etikk. Disse innslagene var ETISK forkastelige.

Det er fullt forståelig at Nordli og Mueller føler seg trakassert. Hvorfor reagerer jeg?
Hvordan oppstår følelser? Er gode/dårlige  følelser viktig for resultatet ?

Følelser oppstår kun hvis ting betyr noe for deg. Hvis ting ikke betyr – oppstår ingen følelser!

Mens du leser denne bloggen, dør det minst 10 barn i Afrika av sult. Du leser om det, du ser tragiske TV-reportasjer derfra. Du synes det er ille, men det betyr allikevel ikke nok for deg. Det er for langt vekk. Hvis du derimot akkurat nå får en melding om at en av dine nærmeste er  blitt alvorlig skadet i en ulykke, eller i verste fall er død, da oppstår det umiddelbart voldsomme følelser – fordi det betyr noe for deg.

Følelser oppstår altså kun hvis ting betyr. Når to mennesker blir glad i hverandre, oppstår det sterke gode følelser mellom disse to, men ikke hos deg  Dette  fordi deres forhold betyr noe for dem, men ikke for deg.

Når ting betyr, oppstår det altså følelser som påvirker gode/eller dårlige resultater.

Derfor er det viktig at vi hver dag til frokost snakker riktig til våre nærmeste slik at de får en god start på dagen. Det er viktig at trenere bruker riktige ord til idrettsutøveren slik at det skapes en god følelse med tanke på gode prestasjoner.

Det er viktig at medarbeidere behandler  hverandre på en måte som skaper  gode følelser på arbeidsplassen. Det er ekstremt viktig at foreldre snakker riktig  til sine barn, og skaper en god følelse før barna går til skolen hver dag.

Gode følelser er en forutsetning for god læring.

Hvorfor tillater NRK at programlederen offentlig mobber personer, når hele landet gjør alt de kan for å motarbeide slik adferd. Heldigvis fikk jeg en god følelse da min
tidligere kollega Vidar Bøe ble hedret for sin innsats for norsk idrett gjennom 40 år.  Også æresprisen til Tor Ole Rimegjorde ga en god følelse.

Menn/kvinner som ligner Vidar Bøe og Thor OLe Rimegjorde bør NRK sette til å
lede idrettgallaen neste år. NRK har mange av dem. I så fall fall stiller
jeg gjerne som prisutdeler (hvis jeg blir spurt på ny). Hvorfor ikke la Bård Tufte Johansen holde seg til senen han mestrer.

Sørg for at DU skaper gode følelser rundt deg på din arena, jobb og hjemme. Gode følelser skaper energi, arbeidsglede, idrettsglede og gode resultater. Det er ditt ansvar…

Egil

Ukens 2 ordspråk: ” Den som snakker dritt om andre i ditt nærvær, snakker dritt om deg i ditt fravær..”  ” Man sparker ikke folk som allerede ligger nede..”

Gjenta riktige, positive setninger for hjernen din hver dag!

GODT NYTTÅR, med et nytt selvbilde… Du er bra. Du kan.

KundebaseI alle medier blir folk spurt om sine Nyttårs-forsetter, eller hva de ønsker seg i det nye året. De aller fleste ønsker seg god helse. Et typisk svar er: “håper at helsa holder” Motivasjonen for å gjøre noe med det mangler.

Selv holder jeg en rekke motivasjonsforedrag, og får mange gode tilbakemeldinger. Endel av deltagerene “får et nytt” liv, mens andre igjen klapper der og da, men havner tilbake i sin vante hverdag. Årsaken til at motivasjonen ikke blir varig er at den kommer utenfra.

I tillegg er menneskers atferd og væremåte et resultat av langvarig positiv eller negativ programmering. “Foredragsholderen var flink, men jeg klarer det ikke”…

Alle sosiale ferdigheter er basert på hva slags oppfatning du har om deg selv. Vi har tusenvis av disse, men hvor mange av dem er sanne? De er sanne i den forstand at de ender opp som et handlingsmønster. Men, er de sanne i forhold til det potensiale du har som menneske ? Sannsynligvis har du en rekke oppfatninger om deg selv som bremser deg, og som ikke yter dine muligheter full rettferdighet.

Hvis du gjentatte ganger sier til deg selv at “jeg er ikke flink til å ta vare på meg selv”, vil du sannsynligvis snart følge dette utsagnet opp i praksis. Når du i neste omgang har vist via dine handlinger at du ikke greier det, har du tilegnet deg nok en bekreftelse på at du hadde rett. Dette fungerer som en svært kraftfull forsterkning av ditt negative selvbilde, og oppfatningen om deg selv har blitt enda mere “sann”.

Joseph Goebbels: ” Forteller du en løgn mange nok ganger, så blir den en sannhet”

Derfor vil DU, fra og med nå, januar 2010, bli en positiv tankeprodusent. Gjenta riktige, positive setninger for hjernen din daglig. Gjennom alle gjentakelsene vil underbevisstheten virkelig begynne å akseptere den oppbyggende tankegangen. Tanken blir en tro, som igjen blir en ny atferd, når den er tenkt mange nok ganger.

Du vil merke at du gjør det som er nødvendig for en bedre hverdag og en sunnere liv. Motivasjonen vil komme innenfra.

Jeg har kommet med det ytre “motivasjonssparket” og ditt indre ønske blir stimulert ved ditt eget tankemønster. De overtar styringen i ditt eget liv. Både du, jeg, og de vi til daglig omgåes er dyktige mennesker, men ingen av oss er i nærheten av vår maksimale kapasitet.

Derfor: Start med ditt indre selvbilde. Du er resurssterk,- du kan og vil,- ta vare på deg selv og din egen helse. Ditt potensiale er enormt. Tenk riktige tanker, trim, tren, spis sunt. 2010 blir “ditt år”. ( Og husk, du er velkommen til min bursdag, det er nå bare 35 år igjen.)

Til slutt. Gode tanker krever god ernæring. Et daglig høyt inntak av frukt og særlig grønnsaker gir deg tusenvis av vitaminer, mineraler, antioksidanter, fytonæringsstoffer og enzymer. Defor spiser jeg og alle i min familie Juice Plus+ hver dag i 2010.

Nyttårshilsen

Egil

Ukens ordspråk: Aldri ble noe stort utført uten begeistring.