Du kan ikke leve på dine laurbær!

Det er viktig å ha en fest etter et godt resultat, men festen må ikke vare for lenge.

Det er viktig å minnes de gode tider, men ingen som har nådd toppen, har blitt der. Alle nasjoner, samfunn, bransjer, fotballag eller andre idrettsfolk som har hvilt på sine laurbær, har møtt motgang og falt tilbake resultatmessig.  Du er bare så god som neste sesong. Du får aldri klippekort på suksess.  Når du er på toppen, blir du et angrepsmål for alle andre – som vil ha det du har.

Norske skiskyttere er et godt eksempel på dette.  Ole Einar Bjørndalen har dominert idretten i mange år.  Mange har vært sultne på hans suksess. I fjor slo de nye til for fullt, og det ser ut som om de fortsetter i år.

De nye er lidenskapelig opptatt sin idrett, i det å bli best, ikke i det å bli rik. ( rikdommen vil komme etter hvert –  se forrige blogginnlegg)

Nå står vi foran en juletid, og et nytt år. Bare de klokeste vil lykkes.

Lederskap har som regel vært knyttet til makt – til å bli nummer en. Stå igjen som seierherre alene. Dette bilde må endres. Suksess i fremtiden vil bli mer og mer avhengig av samarbeid. Det å tilhøre et nettverk, vise forståelse, og det å unne hverandre suksess blir viktige faktorer. Det å oppnå det vi ønsker gjennom å hjelpe andre til å oppnå det de ønsker, vil skille vinnerne fra taperne.

Fremtiden er kunnskap. Fremtiden er å være oppdatert.

Jeg merker det hver dag at jeg har ”sovet i timen” hva angår bruk av data. Tre av mine barnebarn, 16, 13 og 11 år kan mye mer enn meg hva angår bruk av sosiale medier og generell datakunnskap.  Allerede er de flinke i minst ett fremmed språk, og er i gang med det andre.

Hittil har mange sagt at mangel på kunnskap er et lederansvar. Det er det ikke. Det er ditt ansvar. Les bøker, ta utdannelse – det er aldri for sent. Man vet at folk med stort ordforråd – de som uttrykker seg klart og konsist med enkle så vel som beskrivende ord – når sine mål raskest og oftest, uansett fagområde. Velvalgte og gjennomtenkte ord kan bringe en avtale raskt i havn, gi deg høyere lønn, forbedre samarbeidsforholdene og forandre folks livskurs.

En av mine setninger på mine seminarer har i årevis vært: ”bli best på det du er bra på”. Da er du attraktiv i markedet hvor suksess venter. Du blir etterspurt.  Men tenk aldri på deg selv som en ”ekspert” ! Hvorfor ikke? Fordi det lett kan hemme din nysgjerrighet. De som betrakter seg selv som eksperter, er ofte mer opptatt av å forsvare sine standpunkter (leve på sine laurbær) enn å prøve å lære mer. Med andre ord:

”Du må skaffe deg ekspertise, men unngå å tenke som en ekspert”

Nytt år, 2012 står for døren etter julefeiringen. Alle stiller de samme spørsmålene: Hva ønsker vi egentlig å bruke tiden vår til? Hvilke valg bør vi gjøre? Hva kan vi gjøre for å gi livet vårt mening, slik at vi får oppleve det vi ønsker? Har vi valgt riktig karriere og de riktige målene?

La ikke den første jobben du fikk etter utdannelsen stake ut kursen for resten av livet. Ikke la dine foreldre, lærere eller venner velge karriere for deg. Ikke la penger alene styre dine langsiktige beslutninger. Vi må hver eneste en av oss, ta det første skrittet mot et meningsfullt liv.

Ikke lev på laurbærene, tenkt nytt, tenkt stort, ta ansvar for egne handlinger, vær oppriktig og ærlig mot deg selv. Du kan hvis du vil, og det eneste du kan gjøre noe med er din livssituasjon her og nå og med den fremtiden du ønsker. Hvis du ikke gjør noe, blir du overkjørt. Du må ønske forandringene velkommen, men ikke la deg styre av dem.

Bare de klokeste vil overleve – DU ER KLOK.

Egil