Du er enestående

Erling Førland:

Du er enestående

Du er mer verdt enn noen kan måle

Du kan noe som er spesielt for deg

Du har noe å gi andre

Du har gjort noe du kan være stolt av

Du har store ubrukte ressurser

Du duger til noe

Du kan godta andre

Du har evne tilå forstå og lære av andre

Det er noen som er glad i deg.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *