Følelser, en viktig mental styringsimpuls.

2  comments

mobbingJeg ble spurt om å være prisutdeler under helgens idrettsgalla på Lillehammer. Jeg svarte nei, – det er jeg glad for i dag.  Gode følelser skapes når ting betyr noe. Idrett og idrettskamerater betyr noe for meg. Jeg satte meg foran TV for å få en god følelse.

Dessverre forsvant denne ganske tidlig p.g.a. programlederen Bård Tufte Johansen.  Hvorfor måtte han(med sine manusforfattere) henge ut norske idrettsledere til spott og spe? Hvorfor brukte han (NRK) to flotte utøvere (Traa og Hoen ) som prisutdelere, og fikk disse til å være med på mobbingen ?

Både Tom Nordli og Peter Mueller ble latterliggjort. Man behøver ikke være enig  i alt disse sier, har sagt eller har gjort, men  de bør slippe offentlig mobbing i et program hvor idretten hyller hverandre i NRK.

Norske idrettsledere snakker om Etikk. Disse innslagene var ETISK forkastelige.

Det er fullt forståelig at Nordli og Mueller føler seg trakassert. Hvorfor reagerer jeg?
Hvordan oppstår følelser? Er gode/dårlige  følelser viktig for resultatet ?

Følelser oppstår kun hvis ting betyr noe for deg. Hvis ting ikke betyr – oppstår ingen følelser!

Mens du leser denne bloggen, dør det minst 10 barn i Afrika av sult. Du leser om det, du ser tragiske TV-reportasjer derfra. Du synes det er ille, men det betyr allikevel ikke nok for deg. Det er for langt vekk. Hvis du derimot akkurat nå får en melding om at en av dine nærmeste er  blitt alvorlig skadet i en ulykke, eller i verste fall er død, da oppstår det umiddelbart voldsomme følelser – fordi det betyr noe for deg.

Følelser oppstår altså kun hvis ting betyr. Når to mennesker blir glad i hverandre, oppstår det sterke gode følelser mellom disse to, men ikke hos deg  Dette  fordi deres forhold betyr noe for dem, men ikke for deg.

Når ting betyr, oppstår det altså følelser som påvirker gode/eller dårlige resultater.

Derfor er det viktig at vi hver dag til frokost snakker riktig til våre nærmeste slik at de får en god start på dagen. Det er viktig at trenere bruker riktige ord til idrettsutøveren slik at det skapes en god følelse med tanke på gode prestasjoner.

Det er viktig at medarbeidere behandler  hverandre på en måte som skaper  gode følelser på arbeidsplassen. Det er ekstremt viktig at foreldre snakker riktig  til sine barn, og skaper en god følelse før barna går til skolen hver dag.

Gode følelser er en forutsetning for god læring.

Hvorfor tillater NRK at programlederen offentlig mobber personer, når hele landet gjør alt de kan for å motarbeide slik adferd. Heldigvis fikk jeg en god følelse da min
tidligere kollega Vidar Bøe ble hedret for sin innsats for norsk idrett gjennom 40 år.  Også æresprisen til Tor Ole Rimegjorde ga en god følelse.

Menn/kvinner som ligner Vidar Bøe og Thor OLe Rimegjorde bør NRK sette til å
lede idrettgallaen neste år. NRK har mange av dem. I så fall fall stiller
jeg gjerne som prisutdeler (hvis jeg blir spurt på ny). Hvorfor ikke la Bård Tufte Johansen holde seg til senen han mestrer.

Sørg for at DU skaper gode følelser rundt deg på din arena, jobb og hjemme. Gode følelser skaper energi, arbeidsglede, idrettsglede og gode resultater. Det er ditt ansvar…

Egil

Ukens 2 ordspråk: ” Den som snakker dritt om andre i ditt nærvær, snakker dritt om deg i ditt fravær..”  ” Man sparker ikke folk som allerede ligger nede..”


Tags

Følelser, idrett, idrettsgalla, mobbing


You may also like

Du kan ikke leve på dine laurbær!

Du kan ikke leve på dine laurbær!

Kip Keino. Om å ta ansvar og ville nok.

Kip Keino. Om å ta ansvar og ville nok.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

  1. Fantastisk flott blogginnslag Egil! Det er så utrolig sant det du skriver – ikke minst med å gi positive tilbakemeldinger og skape gode følelser en tidlig morgenstund, når det meste egentlig bare er hektisk. 🙂

    Du er unik – fortsett med det!

  2. Hei Egil!

    Så enig i dine menings-ytringer her! Hvorfor er det blitt en kultur at folk skal mobbes og “drites” ut offentlig? “Bare humor”, sier noen. “Må tåle en spøk”, sier andre. Uholdbart, sier jeg! Her jobber lærere i samarbeid med elever og foreldre med holdningsskapende arbeid for å skape en hverdag uten mobbing og trakassering. Hva må vel barna våre tro når de ser hvordan voksne mennesker oppfører seg mot hverandre? Dette burde NRK holdt seg for gode til. Humor, glede og brede smil bør absolutt være en del av hverdagen, men ikke når dette skal skje på bekostning av våre medmennesker.Har stor sans for Bård Tufte Johansen, men ikke i en slik setting som vi opplevde på idrettsgallaen.

    Takker ellers for alt positivt jeg finner på denne siden 🙂 !

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Er det viktig for deg å ha et sterkt immunforsvar?

Et sterkt immunforsvar er avhengig av en bred variasjon av frukt, grønnsaker og bær hver dag. Det danner grunnlaget for god god helse og energi og overskudd i hverdagen. Lær mer om en smart løsning som jeg og min familie har tatt i 21 år.