Husk å lønne deg selv hver måned.

0  comments

Er du lønnsmottager?   Vet du egentlig hvor verdifull  du er ? 

 Når du mottar din lønn  fra din arbeidsgiver etter en måneds innsats, har du allerede  bidratt slik at  han kan betale strøm, husleie og andre utgifter i sin bedrift.  Du har sørget for at han får sin lønn, og du har “lønnet” stat og kommune slik at de kan bygge  å drive sykehus, gamlehjem,  skoler, lage veier og parker og mange andre felles goder. Du har også sendt penger (skatt) til U-land hvor de virkelig trenger hjelp.  Du er fantastisk og virkelig en samfunnsnyttig borger.  Flott.

Når alt dette er gjort, så har du i tillegg en rekke  egne private utgifter som husleie, strøm, forsikringer og annet før du kjøper  mat og klær.  Resten (er det noe igjen ?) er til luksus. 

La deg en ny rutine:  Før du begynner å betale egne utgifter, sett av et visst beløp som du låser på egen konto.  Din “egen lønnskonto”  Beløpet bestemmer du selv, men gjør det før du begynner å betale utgifter.  Du har råd.   Røykere (med samme lønn som deg) røyker opp for ca. 50,- 70,- kroner pr dag.  Har de råd til røyke bort penger, så har du råd til å spare penger. (Det er 20-25000,- pr år) En kopp kaffe på kafe koster mellom kr 15,- og 35,- pr dag ?  VG eller dagbladet hver dag betyr en utgift på  3650,- pr år.   Sløser du med noe annet ?  Med nye rutiner og sunne vaner kan du fort “lønne” deg selv med  30000,- til  50000,- pr år.   Det fortjener du.  La denne nye tenkemåte/sparemåte og rutine  bli årets julepresang til deg selv.  Den koster ikke noe, og du vil ha glede av den resten av ditt liv. 


Tags


You may also like

Du kan ikke leve på dine laurbær!

Du kan ikke leve på dine laurbær!

Kip Keino. Om å ta ansvar og ville nok.

Kip Keino. Om å ta ansvar og ville nok.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Er det viktig for deg å ha et sterkt immunforsvar?

Et sterkt immunforsvar er avhengig av en bred variasjon av frukt, grønnsaker og bær hver dag. Det danner grunnlaget for god god helse og energi og overskudd i hverdagen. Lær mer om en smart løsning som jeg og min familie har tatt i 21 år.