Tro flytter fjell

0  comments

rose.jpgAlle mennesker med suksess TROR fullt og fast på sine drømmer og mål. Å TRO – og å få lov til å tro er en forutsetning. Ingen ting synes umulig for dem. Hjernen venner seg til tanken – og prossesser starter.

Det som avgjør om planene du iverksetter skal bli en suksess eller fiasko er oftest mengden og kvaliteten av den energi du setter inn. Den vanligste feil hos taperne er at de forsøker å identifisere alle hindringer du eventuellt kan støte på, mens de overser de verktøy de har til å overvinne dem. Derfor bør du lete etter alle grunner som tilsier at du vil lykkes, i stedet for å peke på alle fallgruver du muligens kan støte på.

Selvfølgelig må du vurdere alle hensyn for og imot. Det som ofte skjer er imidlertid at selv om det er ti faktorer som taler for suksess, kan en eneste negativ faktor være nok til å skape negativ energi og dermed et mislykket forsøk.

Grunnen er enkel: De fleste mennesker er negativt programmert. Ifølge prinsippet om tiltrekking vil positive argumenter ikke finne grobunn i et sinn som er negativt programmert, mens en eneste innvendng vil vokse fra første øyeblikk – og bekrefte : Det gikk som jeg sa, det gikk ikke….

En av de mest uunværlige ferdigheter du må skaffe deg på veien mot suksess eller rikdom, er den hårfine kunsten å glemme dine fiaskoer og vende deg mot fremtiden. De som ikke kan det, blir ofte lammet av gjenferdene av tdligere feil. De rike – de med suksess, har alle mislykkes, men det har ikke stoppet dem. Alle fortellinger om stor suksess er oversådd med nederlag. Aksepter nederlag, men tenk dem aldri på forhånd.

Du må ikke se deg tilbake eller gruble over fortiden. Livet ligger foran deg. Du har alle muligheter. Sett deg et mål, Tro på det. Gjenta det for hjernen dine flere ganger daglig. Skriv det opp. Se på det. Sett igang.


Tags


You may also like

Du kan ikke leve på dine laurbær!

Du kan ikke leve på dine laurbær!

Kip Keino. Om å ta ansvar og ville nok.

Kip Keino. Om å ta ansvar og ville nok.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Er det viktig for deg å ha et sterkt immunforsvar?

Et sterkt immunforsvar er avhengig av en bred variasjon av frukt, grønnsaker og bær hver dag. Det danner grunnlaget for god god helse og energi og overskudd i hverdagen. Lær mer om en smart løsning som jeg og min familie har tatt i 21 år.